ronaréd

JOGNYILATKOZAT

Általános szabály:

Jelen jognyilatkozat a tulajdonos által üzemeltetett http://www.ronared.hu/ portálon közzétett tartalom igénybevevője általi használatának feltételeit tartalmazza. A RONARÉD Bt. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog:

A tartalom elérésével, az olvasó elfogadja az alábbiakban részletezett feltételeket:
Az http://www.ronared.hu portálon található tartalom a VARIO '98 Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: RONARÉD) tulajdonát képezi, kivéve a holnapfejlesztéskor beépített SEO, SEM, webkellék és design elemeket, amelyek a fejlesztő Vario98 BT http://www.vario98.hu kizárólagos tulajdonát képezi. (továbbiakban együttesen RONARÉD és Vario98 Bt: tulajdonosok). A tulajdonosok fenntartanak minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A tulajdonosok előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek felhasználása. A lap tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele szigorúan tilos. A jogosulatlan vagy törvénysértő felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az http://www.ronared.hu/ tartalmát kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással és a tulajdonos engedélyével lehet átvenni. A honlapon szereplő fotókat, cikkeket, videókat a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Védjegyek

Minden, az RONARÉD honlapján használt védjegy (márkanév, logo stb.) a tulajdonosok, vagy a megfelelő birtokosok tulajdonában vagy, licenszhasználatában áll.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az RONARÉD Bt. nem ad garanciát. A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást a tulajdonosokkal kezdeményezendő jogvitára. Az RONAÉD Bt. vagy megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt hasznot, közvetett, járulékos vagy következményei erkölcsi veszteséget is), amelyek az RONARÉD Bt. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az RONARÉD Bt. nem ad garanciát. Az http://www.ronared.hu nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért Az RONARÉD Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

Az RONARÉD Bt. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az RONARÉD Bt. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a RONARÉD Bt., sem az alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az RONARÉD Bt., vagy megbízottja átnézte, vagy jóváhagyta. Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról az RONARÉD Bt. honlapjára szeretne visszajutni, akkor vagy a "back", "vissza" gombokkal/nyilakkal, vagy a honlap domain nevének (http://www.ronared.hu) begépelésével jut vissza.

Egyéb információk, melyeket felhasználhatunk:

Talán hallott már az ún. cookie-ról. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön computeréről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, computere operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Az információk biztonsága:

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük. Viszont kérjük vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása:

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a RONAEÉD Bt. saját hatáskörében eszközöl. Jelen jognyilatkozat 2017. február 6-án lép hatályba.